07.11.2017. izdoti un 01.01.2018. spēkā stāsies grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem", informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Grozījumi noteikumos veikti saistībā ar Saeimā 28.07.2017. pieņemtajām izmaiņām likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", kas stāsies spēkā 01.01.2018.

Izmaiņās noteikumos paredzēts, ka, aizpildot paziņojuma par fiziskai personai izmaksātajām summām veidlapas aili "Neapliekamais minimums", tajā jānorāda taksācijas gadā nodokļu maksātājam piemērotais VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums.

Tāpat noteikumos precizēti paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām norādāmie ienākumu veidi un to kodi dividendēm, dividendēm pielīdzināmu ienākumu un nosacītajām dividendēm, likvidācijas kvotu, kā arī izložu un azartspēļu laimestiem.

Noteikumi papildināti ar jaunu ienākuma veidu – "Darba devēja apmaksātie darba koplīgumā noteiktie darbinieka ēdināšanas izdevumi, kas nepārsniedz 480 euro gadā" un tā kodu – "3059" (neapliekams ienākums).