Valdības sēdē otrdien, 02.08.2016., apstiprinātas izmaiņas Profesiju klasifikatorā, ņemot vērā saņemtos priekšlikumus par tajā nepieciešamajiem labojumiem un ieviešot vairākas jaunas profesijas.