10.12.2016. izsludināti grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (likums par UIN), ar kuriem ieviestas vairākas būtiskas izmaiņas uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) piemērošanā, kas stāsies spēkā no 2017.gada.