01.01.2018. spēkā stājas grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN), paredzot izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmju un nodokļa atvieglojumu piemērošanā, kā arī citos regulējuma jautājumos.