Otrdien, 6.februārī, valdība atbalstīja izmaiņas likumā "Par nodokļiem un nodevām", paredzot vienkāršotu administratīvā soda piemērošanas procesu par deklarāciju iesniegšanas termiņu kavēšanu un tādējādi izvairoties no atšķirīgas attieksmes pret nodokļu maksātājiem, informē Finanšu ministrija.

Līdzšinējā administratīvā pārkāpuma lietvedības uzsākšana un soda piemērošana par deklarāciju iesniegšanas termiņa neievērošanu nespēj nodrošināt administratīvā soda mērķa sasniedzamību, proti, atturēt nodokļu maksātājus no turpmākas pārkāpuma izdarīšanas. Šobrīd par nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņu neievērošanu administratīvo atbildību piemēro tikai aptuveni 2,1% no visiem pārkāpuma izdarītājiem. Tādējādi pastāv risks, ka nodokļu maksātājiem var zust motivācija ievērot savus pienākumus, kā rezultātā apdraudēta ne tikai pareiza nodokļu aprēķināšana, bet arī tā savlaicīga samaksa.

Izmaiņās likumā paredzēts, ka nodokļu maksātājam 5 dienas pirms normatīvajos aktos noteiktā nodokļu vai informatīvās deklarācijas iesniegšanas termiņa Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā nosūtīs atgādinājumu par drīzumā iesniedzamo deklarāciju. Vienlaikus nodokļu maksātājs tiks informēts par administratīvo atbildību, kas iestāsies, neievērojot normatīvajos aktos noteikto termiņu. Ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nebūs iesniedzis nodokļu vai informatīvo deklarāciju, VID ar informāciju sistēmu starpniecību nodrošinās nodokļu maksātāja saukšanu pie administratīvās atbildības bez viņa klātbūtnes un VID amatpersonas iesaistes, pieņemot administratīvā pārkāpuma protokolulēmumu. Ar minēto protokolulēmumu nodokļu maksātājam tiks piemērots par attiecīgo pārkāpumu noteiktais minimālais naudas sods.

Plānots, ka labums, ko sabiedrība iegūst no procesa vienkāršošanas, efektīvi disciplinējot nodokļu deklarāciju neiesniedzējus, izpaudīsies procesa raitumā un efektivitātē. VID būs iespēja veikt pilnvērtīgāku un savlaicīgāku nodokļu aprēķināšanas un maksāšanas pareizības kontroli, tādējādi nodrošinot, ka visi nodokļu maksātāji samaksātu ar deklarācijām aprēķinātos nodokļu maksājumus budžetā atbilstošā apjomā un termiņā. Tāpat tiks panākta visu procesā iesaistīto personu laika ietaupīšana. Arī personai, kam uzlikts sods un kas nenoliedz savu vainu, vairs nebūs jātērē laiks, ierodoties iestādē un sniedzot paskaidrojumus rakstiski.