Lai samazinātu administratīvo slogu uzņēmumiem, uz kuriem attiecas transfertcenu regulējums, 9.jūlijā pieņēma grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.677 "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi". Ar tiem Latvijā tiek ieviestas atvieglotas prasības transfertcenu noteikšanai zemas pievienotās vērtības pakalpojumiem, informē Finanšu ministrija.