Saskaņā ar Muitas likuma 5. panta 3. daļu, lai Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā nodrošinātu automatizētu akcīzes nodokļa aprēķinu no trešajām valstīm ievestām akcīzes precēm, saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" prasībām, Valsts ieņēmumu dienesta (VID) tīmekļa vietnes sadaļā Muita – Muitas procedūras – laišana brīvā apgrozībā ir publicēti Eiropas Savienības kopējā muitas tarifa (TARIC) nacionālie papildkodi, kas norādāmi muitas deklarācijā, izlaižot ar akcīzes nodokli apliekamās preces brīvam apgrozījumam, informē VID.

Saskaņā ar Muitas likumu apstiprinātie TARIC nacionālie papildkodi aizstāj iepriekš muitas deklarāciju noformēšanā izmantotos papildkodus, ka bija noteikti Ministru kabineta noteikumos Nr.442 "Noteikumi par akcīzes preču Eiropas Savienības kopējā muitas tarifa (TARIC) nacionālajiem papildkodiem un to piemērošanas kārtību".