Tā kā kopš 2020. gada 31. janvāra Apvienotā Karaliste vairs nav Eiropas Savienības dalībvalsts un automātiskā informācijas apmaiņa ar Latviju vairs nenotiek, Latvijas nodokļu rezidentiem ir pienākums turpmāk katru gadu līdz 1. jūnijam iesniegt Latvijas Valsts ieņēmumu dienestam gada ienākumu deklarāciju, norādot tajā Apvienotajā Karalistē saņemto darba algu. Nodokļi no šīs darba algas Latvijā nav jāmaksā. Deklarācija par 2020. gadu jāiesniedz līdz šī gada 1. jūlijam.