No 2021. gada mainās darba devēja ziņojumu aizpildīšanas kārtība, un tādēļ pārejas periodā – 2020. decembra darba devēja ziņojumam – ir noteikta speciāla – atšķirīga aizpildīšanas kārtība, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Darba devēja ziņojums par 2020. gada decembri:

 • iesniedz līdz 2021. gada 17. janvārim;
 • norāda darba ienākumu izmaksas datumu (tāpat kā iepriekš);
 • 4. ailē – par decembri aprēķināto algu (tāpat kā iepriekš);
 • 5. ailē – no 4. ailes ienākuma valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI), summējot darba ņēmēja un darba devēja VSAOI daļu (tāpat kā iepriekš);
 • 8. ailē – decembrī ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), kas ieturēts atbilstoši iepriekšējai kārtībai (tāpat kā iepriekš).

Sarakstā “Par personām, kuras nav obligāti sociāli apdrošināmas” aizpilda 1., 2., 3., 8. aili un 8. ailē norāda IIN no 2021. gada janvārī izmaksātajiem ienākumiem, kas jāiemaksā vienotajā nodokļu kontā līdz 2021. gada 23. janvārim.

Ar 2021. gada 1. janvāri ir noteikti jauni algas nodokļa samaksas termiņi. IIN maksā vienotajā nodokļu kontā:

1) līdz ienākuma izmaksas mēneša 23. datumam;

2) līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam, ja aprēķina un izmaksā darba samaksu pēc 17. datuma gadījumos, kad:

 • izbeigtas darba tiesiskās attiecības;
 • izmaksāta samaksa par atvaļinājuma laiku un darba samaksa par laiku, kas nostrādāts līdz atvaļinājumam;
 • darba samaksa par kalendāra mēnesi tiek aprēķināta un izmaksāta tā paša kalendāra mēneša laikā.

Speciālā kārtība piemērojama tikai darba devēja ziņojumam par 2020. gada decembri un nav attiecināma uz ziņojumu aizpildīšanu par citiem mēnešiem. VSAOI deklarē tāpat kā iepriekš, bet mainās IIN deklarēšana.

Piemērs

2020. gada 11. decembrī izmaksā algu Jānim Bērziņam par 2020. gada novembri;

 • algu par 2020. gada decembri izmaksā 2021. gada 8. janvārī;
 • līdz 2021. gada 17. janvārim darba devējs iesniedz ziņojumu par 2020. gada decembri (redakcijā, kas spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim), norāda darba ņēmēju atbilstoši tā apdrošināšanas veidam, aizpilda darba ienākumu izmaksas datumu (11. decembris), 8. ailē norāda 2020. gada decembrī ieturēto algas nodokli no 2020. gada 11. decembrī izmaksātās algas;
 • vienlaikus darba devēja ziņojuma par 2020. gada decembri sarakstā par personām, kuras nav obligāti sociāli apdrošināmas (sarakstā, kurā parasti norāda darbiniekus, ar kuriem nav vairs darba attiecības), aizpilda 1., 2., 3., 8. aili, 8. ailē norādot ieturēto IIN no darba ņēmējam 2021. gada 8. janvārī izmaksātās algas, atzīmējot ailē “Darba attiecību veids” veidu “IIN ienākumiem, kas izmaksāti 2021. g. janvārī”.

Darba devēja ziņojums par 2020. gada decembri

Darba ienākuma izmaksas datums

Darba ņēmēji, kuri apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem

Personas kods

Vārds, uzvārds

Darba ienākumi

Aprēķinātās VSAO iemaksas

Precizētie darba ienākumi ((+) vai (–))

Precizētās aprēķinātās VSAO iemaksas ((+) vai (–))

Ieturētais IIN

2

3

4

5

6

7

8

11111111111

Jānis Bērziņš

1000,00

350,90

 

 

178,00

Personas, kuras nav obligāti sociāli apdrošināmas

Personas kods

Vārds, uzvārds

Darba ienākumi

Aprēķinātās VSAO iemaksas

Precizētie darba ienākumi ((+) vai (–))

Precizētās aprēķinātās VSAO iemaksas ((+) vai (–))

Ieturētais IIN

Darba attiecību veids

2

3

4

5

6

7

8

 

11111111111

Jānis Bērziņš

 

 

 

 

178,00

IIN ienākumiem, kas izmaksāti 2021. g. janvārī

Piemērs

Izmaksā algu par 2020. gada novembri 2020. gada 15. decembrī;

 • algu par 2020. gada decembri izmaksā 2021. gada 5. janvārī;
 • starp darbiniekiem ir arī darbinieks, kas nav obligāti sociāli apdrošināms Latvijā, – iemaksas veic Igaunijā;
 • līdz 2021. gada 17. janvārim darba devējs iesniedz darba devēja ziņojumu par 2020. gada decembri (redakcijā, kas spēkā līdz 2020. gada 31  decembrim) par darba ņēmējiem, kuri ir apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem, norāda visus darba ņēmējus, kuriem alga izmaksāta 2020. gada 15. decembrī, aizpildot darba ienākumu izmaksas datumu (15. decembris), 8. ailē norādot 2020. gada decembrī ieturēto IIN;
 • atsevišķi darba devēja ziņojumā par 2020. gada decembri sarakstā par personām, kuras nav obligāti sociāli apdrošināmas, aizpilda 1., 2., 3., 8. aili, 8. ailē norādot ieturēto IIN no darba ņēmējiem 2021. gada 5. janvārī izmaksātās algas, tai skaitā norāda darbinieku, kurš nav obligāti sociāli apdrošināms Latvijā, kā arī minētā darba devēja ziņojuma atsevišķā rindā norāda no darbinieka, kurš nav obligāti sociāli apdrošināms, novembra algas ieturēto decembrī maksājamo IIN, aizpildot 1., 2., 3. un 8. aili.

Darba devēja ziņojums par 2020. gada decembri

Darba ienākuma izmaksas datums

Darba ņēmēji, kuri apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem

Personas kods

Vārds, uzvārds

Darba ienākumi

Aprēķinātās VSAO iemaksas

Precizētie darba ienākumi ((+) vai (–))

Precizētās aprēķinātās VSAO iemaksas ((+) vai (–))

Ieturētais IIN

Darba attiecību veids

2

3

4

5

6

7

8

 

11111111111

Jānis Bērziņš

1000,00

350,90

 

 

178,00

VSAOI veic pats DD, deklarētās iemaksas

22222222222

Andris Lapiņš

1857,00

651,62

 

 

336,25

VSAOI veic pats DD, deklarētās iemaksas

33333333333

Olga Lūse

680,95

238,94

 

 

121,21

VSAOI veic pats DD, deklarētās iemaksas

Personas, kuras nav obligāti sociāli apdrošināmas

Personas kods

Vārds, uzvārds

Darba ienākumi

Aprēķinātās VSAO iemaksas

Precizētie darba ienākumi ((+) vai (–))

Precizētās aprēķinātās VSAO iemaksas ((+) vai (–))

Ieturētais IIN

Darba attiecību veids

2

3

4

5

6

7

8

 

11111111111

Jānis Bērziņš

 

 

 

 

186,90

IIN ienākumiem, kas izmaksāti 2021. g. janvārī

22222222222

Andris Lapiņš

 

 

 

 

365,99

IIN ienākumiem, kas izmaksāti 2021. g. janvārī

33333333333

Olga Lūse

 

 

 

 

106,80

IIN ienākumiem, kas izmaksāti 2021. g. janvārī

44444444444

Tomas Trejs

 

 

 

 

954,15

IIN ienākumiem, kas izmaksāti 2021. g. janvārī

44444444444

Tomas Trejs

 

 

 

 

1197,99

DŅ strādā un dzīvo ārpus LR

Piemērs

Darbiniekam izmaksāja algu 1300 eiro par 2020. gada novembri 2020. gada 6. decembrī;

 • no 2020. gada 21. decembra līdz 2021. gada 8. janvārim darbinieks dodas atvaļinājumā, un atvaļinājuma naudu tam izmaksā 2020. gada 18. decembrī kopā ar decembra algu;
 • līdz 2021. gada 17. janvārim darba devējs iesniedz darba devēja ziņojumu par 2020. gada decembri (redakcijā, kas spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim), norāda darba ņēmēju atbilstoši tā apdrošināšanas veidam, aizpilda darba ienākumu izmaksas datumu (18. decembris), 8. ailē norāda 2020. gada decembrī ieturēto IIN no 2020. gada 6. decembrī izmaksātās algas par novembri un 2020. gada 18. decembrī izmaksātās atvaļinājuma naudas un algas par decembri.

Darba devēja ziņojums par 2020. gada decembri

Darba ienākuma izmaksas datums

Darba ņēmēji, kuri apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem

Personas kods

Vārds, uzvārds

Darba ienākumi

Aprēķinātās VSAO iemaksas

Precizētie darba ienākumi ((+) vai (–))

Precizētās aprēķinātās VSAO iemaksas ((+) vai (–))

Ieturētais IIN

Darba attiecību veids

2

3

4

5

6

7

8

 

11111111111

Lauris Liepiņš

2005,68

703,79

 

 

598,57

VSAOI veic pats DD, deklarētās iemaksas

Darba devēja ziņojums par 2021. gada janvāri

Darba ņēmēji, kuri apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem

Personas kods

Vārds, uzvārds

Darba ienākumi

Aprēķinātās VSAO iemaksas

Precizētie darba ienākumi ((+) vai (–))

Precizētās aprēķinātās VSAO iemaksas ((+) vai (–))

Ieturētais IIN

2

3

4

5

6

7

8

11111111111

Lauris Liepiņš

405,15

142,17

 

 

 

Piemērs

Darbiniekiem izmaksā algu par 2020. gada decembri 2020. gada 23. decembrī;

 • līdz 2021. gada 17. janvārim darba devējs iesniedz darba devēja ziņojumu par 2020. gada decembri (redakcijā, kas spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim) par darba ņēmējiem, kuri ir apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem, norāda visus darba ņēmējus, kuriem alga izmaksāta 2020. gada 23. decembrī, aizpildot darba ienākumu izmaksas datumu (23. decembris), 8. ailē norādot 2020. gada decembrī ieturēto IIN.

Darba devēja ziņojums par 2020. gada decembri

Darba ienākuma izmaksas datums

Darba ņēmēji, kuri apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem

Personas kods

Vārds, uzvārds

Darba ienākumi

Aprēķinātās VSAO iemaksas

Precizētie darba ienākumi ((+) vai (–))

Precizētās aprēķinātās VSAO iemaksas ((+) vai (–))

Ieturētais IIN

Darba attiecību veids

2

3

4

5

6

7

8

 

11111111111

Jānis Bērziņš

900,00

315,81

 

 

160,20

VSAOI veic pats DD, deklarētās iemaksas

22222222222

Andris Lapiņš

1200,00

421,08

 

 

213,60

VSAOI veic pats DD, deklarētās iemaksas

33333333333

Olga Lūse

550,90

193,31

 

 

98,06

VSAOI veic pats DD, deklarētās iemaksas