Lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju korekti aizpildīt Gada ienākumu deklarāciju un precīzi aprēķināt atmaksājamo summu, Valsts ieņēmumu dienestam (VID) ir nepieciešami dati no darba devējiem par darbiniekiem izmaksātajām summām. VID aicina visus darba devējus, kuri to vēl nav izdarījuši, VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā iesniegt “Paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām”.

VID atgādina, ka visiem darba devējiem, pie kuram darbinieki nostrādājuši pilnu 2017.gadu, paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām bija jāiesniedz VID līdz 01.02.2018. Savukārt, ja darbinieks nav nostrādājis līdz 2017.gada beigām, paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām jāiesniedz VID līdz tā mēneša 15.datumam, kas seko darba attiecību izbeigšanās mēnesim vai mēnesim, kurā darbinieks ir bijis nodarbināts steidzamos, īslaicīgos vai vienreizējos darbos.

Savlaicīga un korekta “Paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām” iesniegšana ir ļoti būtiska Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanai un nodrošina iedzīvotājiem savlaicīgu pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksas procesu.

Dokuments “Paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām” pieejams VID EDS strukturētā dokumenta veidā sadaļā “Dokumenti / No veidlapas / Iedzīvotāju ienākuma nodoklis”.