Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka Saeima 2012.gada 13.decembrī pieņēma grozījumus likumā Par nodokļiem un nodevām (likums par NN), saskaņā ar kuriem  VID ir noteikts pienākums nodrošināt publiski pieejamu datu bāzi (reģistru) par fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību.