28.09.2017., sākot no plkst. 21:00, ekspluatācijā tiks ieviesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) versija 10.0, kurā veiktas būtiskas izmaiņas, papildinājumi un uzlabojumi, informē Valsts ieņēmumu dienests.

Būtiskākās izmaiņas, kas īstenotas EDS versijā 10.0:

 • dokumentu grupā "Akcīzes nodokļa dokumenti" izveidots jauns strukturēts dokuments "Dabasgāzes akcīzes nodokļa deklarācija". Dokuments pieejams fiziskajām un juridiskajām personām. Deklarācijas sagatavošana paredzēta periodam, sākot ar 2017.gada aprīli.
 • dokumentu grupā "Citiizveidoti 2 jauni dokumenti:
  • "Iesniegums par pieteikšanos atbalstam nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai". Dokumenta iesniegšana būs iespējama, sākot ar 01.10.2017.;
  • "Starptautisku uzņēmumu grupas pārskats par katru valsti". Dokumentu būs iespējams iesniegt par periodu, sākot ar 01.01.2016.

Papildus tam EDS versijā 10.0 nelieli funkcionāli kvalitātes un kontroļu uzlabojumi veikti šādiem EDS dokumentiem:

 • "Gada pārskats un Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija";
 • "Fiziskas personas attālināta dokumentu iesniegšana kurjerpasta sūtījumu deklarēšanas gadījumā";
 • "Ziņas par darba ņēmējiem";
 • "Iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķins no saimnieciskās darbības ienākuma";
 • "Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (kopsavilkums)";
 • "Iesniegums par atdotajām alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markām";
 • "Iesniegums par atdotajām tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa markām";
 • "Uzņēmumu ienākuma nodokļa pārskats par nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā";
 • "PVN taksācijas perioda deklarācija";
 • "Pārskats par aprēķināto izložu nodokli par valsts un vietējā mēroga izlozēm un momentloterijām".