Turpinot pilnveidot muitas sniegtos pakalpojumus, no 04.06.2018. Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS) eksporta deklarāciju apstrāde izlaišanai procedūrā notiks automātiski. Tas uzņēmējiem nodrošinās ātrāku eksporta deklarāciju apstrādi, paātrinot izvedamo kravu noformēšanas procesu, informē Valsts ieņēmumu dienests.

Automātiski eksporta procedūrā tiks izlaistas deklarācijas, kas atbilst šādiem kritērijiem:

  • deklarācijā nav norādītas atzīmes par "vietējo muitošanu", "par plombēšanu";
  • noformējot deklarāciju, netiek saņemti Integrētās tarifa vadības sistēmas (ITVS) brīdinājumi un / vai paziņojumi un riska novērtēšanas rezultātā deklarācija nav novirzīta kontroles pasākumiem.

Ja eksporta deklarācija atbilst minētajiem kritērijiem, pēc veiksmīgas deklarācijas datu pārbaudes statuss "Pieņemts" 5 minūšu laikā no iesniegšanas brīža nomainīsies uz statusu "Preces izlaistas eksportam". Datu labojumus, ja tādi būs nepieciešami, varēs veikt, izmantojot "Pēcmuitošanas" funkcionalitāti. Gadījumā, ja eksporta deklarācija neatbilst kādam no minētajiem kritērijiem, tās automātiskā apstrāde atceļas un tālāku apstrādi veic muitas amatpersona līdzšinējā kārtībā.

Līdzšinējā eksporta deklarāciju apstrādes kārtība saglabājas arī uzņēmējiem ar vietējās muitošanas (ieraksta deklarētāja reģistros) atļaujām, ja deklarācijā tiek veikta atzīme "Vietējā muitošana". Šajos gadījumos deklarācijas apstrāde notiek atbilstoši pašreizējam taimerim (15–20 minūšu laikā), ja deklarācija nav novirzīta kontroles pasākumiem. Komersanti, kuri ir saņēmuši "Vietējās muitošanas" atļaujas, var brīvi izvēlēties, vai izmantot "Vietējās muitošanas" iespējas vai arī formēt deklarācijas vispārējā kārtībā, izmantojot jaunās deklarāciju apstrādes automatizācijas priekšrocības.

Izmaiņas EMDAS veiktas, lai turpinātu muitas informācijas sistēmu pielāgošanu Regulas Nr.952/2013 prasībām un muitas procesu elektronizēšanu.

No šī gada marta ir nodrošināta pagaidu uzglabāšanas deklarācijas (PUD) automātiska apstiprināšana, ja iepriekšējā procedūra ir tranzīts. Risinājums ļauj optimizēt apstrādi PUD, kas seko pēc tranzīta procedūras, tādējādi samazinot laika patēriņu, kas nepieciešams iepriekšējās procedūras slēgšanai un pagaidu uzglabāšanas noformēšanai.

No šī gada 4.jūnija tiek ieviestas izmaiņas muitas deklarāciju aizpildīšanai importa procedūrām – laišana brīvā apgrozībā, uzglabāšana muitas noliktavā, ievešana pārstrādei, pagaidu ievešana, galapatēriņš. EMDAS Importa kontroles sistēmā ir veiktas būtiskas funkcionālās izmaiņas, lai nodrošinātu importa muitas deklarāciju noformēšanu atbilstoši Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajam.