No 2019.gada februāra būs daudz vienkāršāk piemērot akcīzes nodokļa atbrīvojumu vai atvieglojumu marķētājiem naftas produktiem. Turpmāk viss process notiks digitāli, izmantojot tiešsaistes sistēmu naftas produktu limitu uzskaites nodrošināšanai, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Iegādājoties naftas produktus ar nodokļu atvieglojumiem, juridiskajām un fiziskajām personām vairs nevajadzēs saņemt VID izziņu uz papīra veidlapas, jo dati par piešķirto naftas produktu apjomu būs reģistrēti Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Savukārt naftas produktu piegādātāji, reģistrējot konkrēto piegādi, jau uzreiz tiešsaistē varēs pārliecināties, ka personai ir tiesības iegādāties marķētos naftas produktus.

Izziņās norādītais naftas produktu apjoms, kam piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu vai atvieglojumu, tiks uzskaitīts un kontrolēts, izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu.

Jaunajam e-pakalpojumam jānodrošina, ka sistēmas lietotāju rīcībā ir aktuāli dati. Tāpēc, saņemot izziņu vai veicot tās pārreģistrāciju, komersantam pēc VID pieprasījuma būs jāinformē dienests par izmantoto naftas produktu apjomu, saražoto galaproduktu apjomu, realizāciju un naftas produktu atlikumu. Vienlaikus šāda pieeja mazinās risku, ka akcīzes nodoklis netiek nomaksāts. Informāciju VID ērti un ātri varēs iesniegt izmantojot VID Elektronisko deklarēšanas sistēmu, taču nav liegts izmantot arī citus saziņas kanālus.

Izziņas darbības laikā neizmantotos naftas produktu atlikumus varēs realizēt vai pārvietot gadu pēc izziņas spēka zaudēšanas.  Lai nodrošinātu, ka dati atbilst faktiskajam marķēto naftas produktu vai eļļas patēriņam, ir precizēta arī aprēķina metodika.

Izmaiņas naftas produktu, kuriem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu vai atvieglojumu, saņemšanas un izmantošanas kārtībā mazinās administratīvo slogu. Tās noteiktas grozījumos Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa", kurus MK pieņēma 17.07.2018.