Pieņemts likums “Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā” (likums), kas stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī, informē Valsts ieņēmumu dienests.

Grozījumu mērķis:

 • Noapaļot transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli motocikliem, tricikliem un kvadricikliem.
 • Līdzsvarot vieglo automobiļu un kravas automobiļu ar pilnu masu līdz 3500 kilogramiem transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes un to aprēķināšanas kārtību.
 • Noteikt autobusu un kravas automobiļu transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa aprēķināšanas kārtību atbilstoši to dzinēja izmešu līmenim.
 • Precizēt  kravas automobiļu transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa aprēķināšanas kārtību:
  • no 2021. gada ir jāpiemēro jauns transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmju aprēķins kravas transportlīdzekļiem ar pilnu masu no 3500 kilogramiem līdz 12000 kilogramiem, ņemot vērā dzinēja izmešu līmeni saskaņā ar EURO standartu;
  • no 2021. gada ir jāpiemēro jauns transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmju aprēķins transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 12000 kilogramiem, ņemot vērā asu skaitu un dzinēja izmešu līmeni saskaņā ar EURO standartu;
  • no 2021. gada ir jāpiemēro jauns transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmju aprēķins seglu vilcējiem, ņemot vērā asu skaitu un dzinēja izmešu līmeni saskaņā ar EURO standartu.
 • Noteikt jaunu kārtību ārvalstī reģistrēta transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa samaksai.
 • Indeksēt uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likmes, ņemot vērā inflācijas pieauguma tempu no 2017. gada.
 • Noteikt atsevišķu nodokļa likmi uzņēmumu vieglajiem  transportlīdzekļiem, kuru motora tilpums pārsniedz 3000 kubikcentimetrus.

Būtiskākie grozījumi likumā, kas stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī:

1. Noapaļots transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis motocikliem, tricikliem un kvadricikliem.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par tādu motociklu, triciklu un kvadriciklu, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2005. gada 1. janvāra un par kuru transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par motora tilpumu, maksā atbilstoši tā motora tilpumam kubikcentimetros šādā apmērā:

 • līdz 500 cm3 – 18 eiro;
 • no 501 līdz 1000 cm3 – 36 eiro;
 • no 1001 līdz 1500 cm3 – 54 eiro;
 • virs 1500 cm3 – 72 eiro.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par pārējiem motocikliem, tricikliem un kvadricikliem ir 36 eiro.

2. Līdzsvarotas vieglo automobiļu un kravas automobiļu ar pilnu masu līdz 3500 kg transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes un to aprēķināšanas kārtība.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par tādu vieglo automobili vai kravas automobili ar pilnu masu līdz 3500 kilogramiem, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2020. gada 31. decembra, maksā no 0 līdz 756 eiro, piemērojot likmi atkarībā no automobiļa radītā oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzuma gramos uz vienu kilometru atbilstoši pasaulē saskaņotajai vieglo transportlīdzekļu testēšanas procedūrai.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par vieglo automobili, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2008. gada 31. decembra, vai tādu kravas automobili ar pilnu masu līdz 3500 kilogramiem, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2011. gada 31. decembra, maksā no 0 līdz 756 eiro, piemērojot likmi atkarībā no automobiļa radītā oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzuma gramos uz vienu kilometru saskaņā ar Eiropas jaunā braukšanas cikla metodi.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par tādu vieglo automobili vai kravas automobili ar pilnu masu līdz 3500 kilogramiem, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2005. gada 1. janvāra, maksā, summējot nodokļa likmes atbilstoši automobiļa pilnai masai, motora tilpumam un motora maksimālajai jaudai.

3. Noteikta jauna kārtība ārvalstī reģistrēta transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa samaksai.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par ārvalstī reģistrēta M1 vai N1 kategorijas automobiļa izmantošanu ceļu satiksmē maksā atbilstoši kārtībai, kas noteikta attiecībā uz Latvijā reģistrētu transportlīdzekli, nosakot transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmi, ko aprēķina saskaņā ar šādu formulu: transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis = transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis gadam × 1/12 × paredzētais to mēnešu skaits, kuros ārvalstī reģistrēts M1 vai N1 kategorijas automobilis tiks izmantots ceļu satiksmē Latvijā.

4. Indeksētas uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likmes, ņemot vērā inflācijas pieauguma tempu no 2017. gada, un noteikta atsevišķa likme uzņēmumu vieglajiem transportlīdzekļiem, kuru motora tilpums pārsniedz 3000 kubikcentimetrus.

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli par transportlīdzekli, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2005. gada 1. janvāra un par kuru transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par motora tilpumu, maksā atbilstoši tā motora tilpumam šādā apmērā:

 • līdz 2000 cm3 – 31 eiro mēnesī;
 • no 2001 cm3 līdz 2500 cm3 – 49 eiro mēnesī;
 • no 2501 cm3 līdz 3000 cm3 – 66 eiro mēnesī.