Publicējam Valsts ieņēmumu dienesta sagatavoto metodisko materiālu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanu attālinātā darba izdevumu kompensācijām.