Valsts ieņēmumu dienests sagatavojis metodisko materiālu “Ienākums no akciju pirkuma tiesību īstenošanas”.