01.05.2018. noslēdzās pārejas periods, kas kopš 01.05.2016., ieviešot Savienības Muitas kodeksu Latvijā, tika piemērots secīgo procedūru modelim (eksporta procedūra tiek noslēgta, uzsākot tranzīta procedūru, ar ko preces tiek izvestas no Eiropas Savienības (ES) muitas teritorijas), atgādina Valsts ieņēmumu dienests. Tas nozīmē, ka ES precēm, kurām piemērota eksporta procedūra, secīgi iekšzemes muitas iestādē no 01.05.2018. nevarēs piemērot ES ārējā tranzīta procedūru (T1), lai preces izvestu no ES muitas teritorijas. Eksportam noformētās preces līdz ES ārējai robežai nogādājamas ar eksporta deklarāciju.

Atbilstoši ES tiesību aktiem muitas jomā eksporta preču izvešanai ir atļauts secīgi (iekšzemes muitas iestādē) piemērot TIR procedūru, ja preces izved ar auto transportu, vai vienoto pārvadājuma līgumu, ja preces izved ar jūras, avio, dzelzceļa transportu vai kā pasta sūtījumu.

Saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas 329.panta 5.punktu eksporta procedūrā izlaistajām precēm, kurām pēc tam piemēro ārējā tranzīta procedūru, izvešanas muitas iestāde ir tranzīta procedūras nosūtītāja iestāde (t.i. eksporta procedūra tiek noslēgta, uzsākot tranzīta procedūru, ar ko preces paredzēts izvest no ES muitas teritorijas).

Taču jāņem vērā, ka Komisijas Deleģētās regulas (DA) 189.pantā ir noteiktas ES preces, kurām pēc eksporta formalitāšu kārtošanas ir atļauts piemērot ārējā tranzīta procedūru, ja minētās preces izved uz Kopīgā tranzīta valsti vai saskaņā ar Konvenciju par kopīgu tranzīta procedūru pārvieto pa Kopīgā tranzīta valsts teritoriju:

  • ES preces, kam ir nokārtotas eksporta muitas formalitātes, lai saņemtu kopējā lauksaimniecības politikā paredzētu kompensāciju par eksportu uz trešajām valstīm;
  • ES preces no intervences krājumiem, uz ko attiecina kontroles pasākumus attiecībā uz to lietošanu vai galamērķi un kam ir nokārtotas eksporta uz trešajām valstīm muitas formalitātes, kas paredzētas kopējā lauksaimniecības politikā;
  • ES preces, par ko ir tiesības saņemt ievedmuitas nodokļa atmaksu vai atbrīvojumu no tā un kam ārējais tranzīts ir piemērots saskaņā ar SMK 118. panta 4. punktu.

Tas nozīmē, ka pārējās DA 189.pantā neminētās, eksporta procedūrā izlaistās ES preces līdz ES ārējai robežai ir nogādājamas ar eksporta deklarāciju, tām nepiemērojot ES ārējā tranzīta procedūru (T1).

Reeksports (ārpussavienības preču atpakaļizvešana pēc muitas procedūrām ar ekonomisku ietekmi), tāpat kā līdz šim, jānoslēdz, piemērojot ES ārējā tranzīta procedūru (T1) vai TIR procedūru.