Valsts ieņēmumu dienests atgādina, ka saskaņā ar Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 14.panta 1.daļas 5.punktu uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli nemaksā par transportlīdzekļiem, kurus nodokļa maksātājs izmanto tikai un vienīgi savas saimnieciskās darbības vajadzībām un deklarējis VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.