Informējam, ka 2020. gada 1. septembrī stājas spēkā grozījumi Muitas likumā, iekļaujot jaunus pantus – 23.1 un 23.2 pantu, un Ministru kabineta noteikumi Nr.504 “Noteikumi par reģistrētu eksporta vietu un kārtību, kādā informē par preču izvešanu no vietas, kurā var uzglabāt eksporta procedūrā izlaistās preces”.