Valsts ieņēmumu dienests (VID) ziņo, ka 18.decembrī ieviesti vairāki papildinājumi un uzlabojumi elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

Būtiskākās izmaiņas, kas īstenotas EDS:

 • EDS sadaļā izveidots Naftas produktu uzglabāšanas tvertņu reģistrs, kurā tiks uzturēts saraksts ar aktuālajām tvertnēm – tvertnes numurs, strukturēta adrešu reģistra adrese, adreses papildinformācija, tvertnes tilpums, tvertnes sākuma datums, tvertnes beigu datums, kā arī iespēja labot šādus tvertņu datus – datumu līdz. Tvertni noņemt varēs, aizpildot tvertnes beigu datumu. Degvielas lietotājam (juridiskai vai fiziskai personai, kas ir reģistrēta komercreģistrā kā komersants vai nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējs), kurš izmanto degvielu, izņemot gāzi, savām vajadzībām, jādeklarē EDS degvielas uzglabāšanas tvertnes, kuru tilpums ir 1 m3 vai lielāks. Sīkāka informācija par tvertņu reģistrēšanu pieejama VID mājas lapā, sadaļā "Akcīzes nodoklis";
 • nodrošināta pārslēgšanās no Latvija.lv e-adreses sadaļas uz EDS sadaļu “Sarakste ar VID”, lai apskatītu konkrēto ziņojumu. Citu darbību veikšanai EDS būs jāveic autentifikācija;
 • izstrādāts jauns EDS dokuments "Paziņojums par Starptautiskās uzņēmumu grupas pārskata iesniedzēju". Dokuments pieejams dokumentu grupa "Starptautiskas uzņēmumu grupas pārskats";
 • izstrādāts jauns EDS dokuments "Informācija par atteiktiem attālinātiem maksājumiem". Dokuments pieejams dokumentu grupā “Citi”;
 • izstrādāta jauna EDS dokumenta “PVN3: Labojumu pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā” versija MVC formātā un API saskarne;
 • izstrādāts jauns EDS dokuments "Pārskats par taksometru veiktajiem pārvadājumiem, kas veikti, izmantojot tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojumu". Dokuments pieejams dokumentu grupā “Citi”;
 • izstrādāts jauns EDS dokuments “Taksometra skaitītāja rādījuma nolasīšanas žurnāls”. Dokuments pieejams dokumentu grupā “Citi”;
 • EDS dokumentu grupā "Uzņēmumu ienākuma nodokļa dokumenti" izveidots jauns strukturēts dokuments ar nosaukumu "Transfertcenu dokumentācija" ar taksācijas perioda izvēli un pieejams juridiskām personām.

Papildus tam nelieli funkcionalitātes kvalitātes un kontroļu uzlabojumi ir veikti šādiem EDS dokumentiem:

 • valsts amatpersonas deklarācija;
 • gada pārskats / uzņēmuma gada pārskats;
 • pievienotās vērtības nodokļa deklarācija.

Saistībā ar veiktajiem uzlabojumiem EDS ir veiktas izmaiņas un sagatavoti jauni dokumentu elektroniskā formāta (XML) apraksti šādiem EDS dokumentiem:

 • “Informācija par atteiktiem attālinātiem maksājumiem” elektroniskais formāts (DokAAMv1_XML_A);
 • “Labojumu pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā” elektronisks formāts (DokPVN3v2_XML_A);
 • “PVN taksācijas perioda deklarācija” elektroniskais formāts (DokPVNv5_XML_C);
 • “Pārskats par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru un vieglo automobili, kas veikti, izmantojot tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojumu” elektroniskais formāts (DokTPVPv1_XML_B);
 • “Taksometra skaitītāja rādījuma nolasīšanas žurnāls” elektroniskais formāts (DokTSRNv1_XML_B);
 • dokumenta “Gada pārskats” elektroniskais formāts (DokGPv1_XML_L).

Dokumentu elektronisko formātu (XML) apraksti publicēti sadaļā EDS elektronisko dokumentu formātu apraksti.