2020. gada nogalē Saeima ir pieņēmusi vairākus grozījumus likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", kas regulē nodokļu piemērošanu ienākumam no akciju pirkuma tiesību īstenošanas un ārvalsts pensionāra neapliekamā minimuma piemērošanu remigrējuša diasporas locekļa ārvalstīs gūtajiem pensijas ienākumiem. Minētās izmaiņas stāsies spēkā 2021. gada 12. janvārī, bet atsevišķas normas ir stājušās spēkā jau ar 2021. gada 1. janvāri, informē Valsts ieņēmumu dienests.