19.novembrī pieņemti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”, kuru mērķis ir paaugstināt izdevumu kompensāciju normas komandējumiem un darba braucieniem, informē Valsts ieņēmumu dienests.