Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis informatīvo materiālu par izmaiņām neapliekamā minimuma aprēķinā, kas stājas spēkā 2019.gada 22.novembrī.

2019.gada 19.novembrī ir pieņemti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.676 “Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai”.

Būtiskākie grozījumi ir piemērojami no 2020.gada 1.janvāra:

  • paaugstināts maksimālais gada neapliekamais minimums līdz 3600 eiro;
  • paaugstināts apliekamo ienākumu apmērs līdz 6000 eiro, kam piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu;
  • iekļauts jauns koeficients VID prognozētā mēneša neapliekamā minimuma aprēķina formulā.

No 2020.gada paaugstina maksimālo gada neapliekamo minimumu līdz 3600 eiro gadā (300 eiro mēnesī) un apliekamos ienākumus, kam piemērojams maksimālais neapliekamais minimums, līdz 6000 eiro gadā (500 eiro mēnesī). 2019.gadā noteiktais gada neapliekamais minimums ir 2760 eiro gadā (230 eiro mēnesī) un ienākumu apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo neapliekamo minimumu, ir 5280 eiro (440 eiro mēnesī). Tādējādi no 2020.gada maksimālais neapliekamais minimums 300 eiro mēnesī tiks piemērots tiem iedzīvotājiem, kuru ienākumi nepārsniedz 500 eiro mēnesī.

VID, prognozējot mēneša neapliekamo minimumu, piemēro jaunu koeficientu – ienākumu pieauguma koeficientu 1,09. Minētais koeficients ir ieviests, lai iespējami novērstu situācijas, kad iedzīvotājiem gada laikā, pieaugot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) apliekamo ienākumu apmēram, tiek piemērots lielāks VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums nekā tas faktiski būtu piemērojams.Tādējādi tiek mazinātā iespēja, ka iedzīvotajiem veidojas IIN piemaksa, attiecīgi pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju un samaksāt papildus aprēķināto IIN.