Valsts ieņēmumu dienests ir sagatavojis informatīvo materiālu "Par izmaiņām speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrību un pašvaldību pārskatu veidlapās un to aizpildīšanā" sakarā ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 106 "Noteikumi par speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrību un pašvaldību pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību", kas stājās spēkā 2021. gada 14. augustā.