2020. gada nogalē ir pieņemtas izmaiņas Ministru kabineta noteikumos Nr. 96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” kases aparātu lietošanas kārtībai, nosakot, ka no šī gada 1. aprīļa kases aparāti būs jāizmanto visiem, kas tirgo nevis pašu ražotas, bet gan iepirktas preces, taču vienlaikus ir būtiski vienkāršoti nosacījumi kases aparātu lietotājiem un apkalpojošajiem dienestiem. Valsts ieņēmumu dienests informē par būtiskākām izmaiņām.