Valsts ieņēmumu dienests (VID) izdevis metodisko materiālu "Par alkoholisko dzērienu inventarizāciju un akcīzes nodokļa starpības summas aprēķināšanu saistībā ar akcīzes nodokļa likmju maiņu 2018.gada 1.martā", skaidrojot inventarizācijas veikšanas kārtību saistībā ar akcīzes nodokļa (AN) likmes izmaiņām no 1.marta.

VID atgādina, ka, palielinoties AN likmēm alkoholiskajiem dzērieniem, 01.01.2018. jāinventarizē alkoholisko dzērienu un alkoholisko dzērienu AN marku krājumi. AN starpības summa jāaprēķina līdz 15.martam un jāiesniedz VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), kā arī līdz 16.aprīlim jāsamaksā AN starpība valsts budžetā.

Personu darbības saistībā ar AN likmes palielināšanu

Apstiprināts noliktavas turētājs

Apstiprināts noliktavas turētājs 01.03.2018. inventarizē:

  • akcīzes preču noliktavas uzskaitē esošo alkoholisko dzērienu AN marku krājumus (neatkarīgi no tā, vai nodokļa marka uzlīmēta uz akcīzes preces vai nē), par kurām AN samaksāts kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem;
  • akcīzes preču noliktavā uzskaitē esošo alkoholisko dzērienu krājumus, ja par attiecīgajām akcīzes precēm nodoklis samaksāts saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23.panta 13.daļu un tās ir atdotas atpakaļ attiecīgajā akcīzes preču noliktavā.

15 dienu laikā (ieskaitot dienu, kad notiek nodokļa likmju maiņa), t.i., līdz 15.03.2018., aprēķina AN starpību un VID EDS iesniedz dokumentu "Akcīzes nodokļa aprēķins (likmju maiņas gadījumā)", kurā norāda inventarizācijas rezultātā konstatētos AN marku vai alkoholisko dzērienu krājumus un aprēķināto AN starpības summu.

45 dienu laikā (ieskaitot dienu, kad notiek AN likmju maiņa), t.i., līdz 16.04.2018., samaksā valsts budžetā aprēķināto AN starpības summu.

Importētājs

Importētājs 01.03.2018. inventarizē saņemto un uzskaitē esošo alkoholisko dzērienu AN marku krājumus (neatkarīgi no tā, vai AN marka uzlīmēta uz akcīzes preces vai nē), ja ar attiecīgajām AN markām marķēt paredzētajām vai marķētajām akcīzes precēm nav piemērota muitas procedūra — laišana brīvā apgrozībā.

15 dienu laikā (ieskaitot dienu, kad notiek nodokļa likmju maiņa), t.i., līdz 15.03.2018., aprēķina AN starpību un VID EDS iesniedz dokumentu "Akcīzes nodokļa aprēķins (likmju maiņas gadījumā)", kurā norāda inventarizācijas rezultātā konstatētos AN marku krājumus un aprēķināto AN starpības summu.

45 dienu laikā (ieskaitot dienu, kad notiek AN likmju maiņa), t.i., līdz 16.04.2018., samaksā valsts budžetā aprēķināto AN starpības summu.

Reģistrēts saņēmējs un īslaicīgi reģistrēts saņēmējs

Reģistrēts saņēmējs un īslaicīgi reģistrēts saņēmējs 01.03.2018. inventarizē:

  • saņemto un uzskaitē esošo alkoholisko dzērienu AN marku krājumus (neatkarīgi no tā, vai AN marka uzlīmēta uz akcīzes preces iepakojuma vai nē), par kurām AN samaksāts kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem, ja ar attiecīgajām AN markām marķētās akcīzes preces nav saņemtas Latvijas Republikā;
  • uzskaitē esošo alkoholisko dzērienu krājumus (tikai reģistrēts saņēmējs).

15 dienu laikā (ieskaitot dienu, kad notiek nodokļa likmju maiņa), t.i., līdz 15.03.2018., aprēķina AN starpību un VID EDS iesniedz dokumentu "Akcīzes nodokļa aprēķins (likmju maiņas gadījumā)", kurā norāda inventarizācijas rezultātā konstatētos AN marku vai alkoholisko dzērienu krājumus un aprēķināto AN starpības summu.

45 dienu laikā (ieskaitot dienu, kad notiek AN likmju maiņa), t.i., līdz 16.04.2018., samaksā valsts budžetā aprēķināto AN starpības summu.

Alkoholisko dzērienu vairumtirgotājs

Alkoholisko dzērienu vairumtirgotājs 01.03.2018. inventarizē attiecīgo uzskaitē esošo alkoholisko dzērienu krājumus.

15 dienu laikā (ieskaitot dienu, kad notiek nodokļa likmju maiņa), t.i., līdz 15.03.2018., aprēķina AN starpību un VID EDS iesniedz dokumentu "Akcīzes nodokļa aprēķins (likmju maiņas gadījumā)", kurā norāda inventarizācijas rezultātā konstatētos alkoholisko dzērienu krājumus un aprēķināto AN starpības summu.

45 dienu laikā (ieskaitot dienu, kad notiek AN likmju maiņa), t.i., līdz 16.04.2018., samaksā valsts budžetā aprēķināto AN starpības summu.

Alkoholisko dzērienu vai alus mazumtirgotājs

Alkoholisko dzērienu vai alus mazumtirgotājs 01.03.2018. inventarizē attiecīgo uzskaitē esošo alkoholisko dzērienu krājumus.

15 dienu laikā (ieskaitot dienu, kad notiek nodokļa likmju maiņa), t.i., līdz 15.03.2018., aprēķina AN starpību un VID EDS iesniedz dokumentu "Akcīzes nodokļa aprēķins (likmju maiņas gadījumā)", kurā norāda inventarizācijas rezultātā konstatētos alkoholisko dzērienu krājumus un aprēķināto AN starpības summu.

Ja, veicot inventarizāciju, konstatē, ka atbilstoši stāvoklim dienā, kad notiek AN likmju maiņa, t.i., 01.03.2018., uzskaitē vai faktiskā rīcībā nav alkoholisko dzērienu krājumu, to fiksē uzņēmuma sagatavotajā inventarizācijas sarakstā, un VID EDS dokumentā "Akcīzes nodokļa aprēķins (likmju maiņas gadījumā)" pozīcijās alkoholisko dzērienu krājumi un aprēķinātā AN starpības summa tiek norādīta "0".

45 dienu laikā (ieskaitot dienu, kad notiek AN likmju maiņa), t.i., līdz 16.04.2018., samaksā valsts budžetā aprēķināto AN starpības summu.

Vairāk par inventarizācijas norisi, AN starpības summas aprēķināšanu un VID EDS iesniedzamajiem dokumentiem lasiet metodiskajā materiālā VID mājas lapā.