Uzņēmēji, kuri ziedo, var izvēlēties vienu no trim uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atvieglojumu veidiem un piemērot izdevīgāko, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

2018.gadā uzņēmējiem ir tiesības ziedot bez ierobežojumiem. Tāpat kā līdz šim nodokļa atvieglojumu ziedojumam piemēro noteiktā apmērā un tikai tad, ja uzņēmējs ziedo sabiedriskā labuma organizācijai, budžeta iestādei vai valsts kapitālsabiedrībai, kura pilda Kultūras ministrijas deleģētās funkcijas. Taču veidi, kā saņemt atlaides, ir vairāki, tādējādi tagad uzņēmējs var izvēlēties izdevīgāko variantu. Ziedotājs pārskata gada laikā var piemērot vienu no turpmāk minētajiem atvieglojumu veidiem.

Aprēķinam izmanto iepriekšējā gada peļņu 

Izvēloties šo ziedojuma veidu, ar UIN neapliek ziedoto summu, kura nepārsniedz 5% no uzņēmuma pērnā gada peļņas. Ziedojums ir uzskatāms par saimnieciskās darbības izdevumiem, no kuriem UIN nav jāmaksā.

Piemērs

Iepriekšējā gada peļņa ir 1000 EUR. Maksimāli pieļaujamais ziedojums, no kura nebūs jāmaksā UIN, ir 50 EUR (5% no 1000 EUR).

Ja faktiski ziedotā summa ir 90 EUR, tad 50 EUR no ziedojuma summas ar nodokli neapliek, bet 40 EUR iekļauj nodokļa bāzē un no tās maksā nodokli.

Aprēķinam izmanto iepriekšējā gada darba samaksas apmēru 

Izvēloties šo ziedojuma veidu, UIN nemaksā no ziedotās summas, kura nepārsniedz 2% no iepriekšējā gada aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi.

Piemērs

Iepriekšējā gada bruto darba samaksa uzņēmumā ir 3000 EUR.

Maksimāli pieļaujamais ziedojums, no kura nebūs jāmaksā UIN, ir 60 EUR (2% no 3000 EUR).

Ja faktiski ziedotā summa ir 70 EUR, tad no 60 EUR nodoklis nav jāmaksā, bet 10 EUR iekļauj nodokļa bāzē un apliek ar nodokli.

Ziedojuma apmērs samazina UIN no dividendēm 

Ja uzņēmums aprēķina dividendes no 2018.gada peļņas, tad tas aprēķina UIN no dividendēm. Šo nodokļa summu var samazināt par 75% no ziedojuma, bet ne vairāk kā 20% no nodokļa summas.

Piemērs

Aprēķinātais nodoklis no dividendēm ir 240 EUR.

Ziedotā summa ir 70 EUR. Atvieglojuma summa ir 52,50 EUR (75% no 70 EUR).

Maksimāli pieļaujamā atvieglojuma summa ir 48 EUR (20% no 240 EUR).

Tātad nodokļa summu 240 EUR samazina par atvieglojumu 48 EUR, tādējādi budžetā maksājamais nodoklis ir 192 EUR (240 – 48).

Savukārt ziedoto summu 70 EUR iekļauj nodokļa bāzē (kā ar saimniecisko darbību nesaistītu izdevumu) un no tās samaksā UIN.

Ja aprēķinātais nodoklis no dividendēm būtu lielāks, piemēram, 500 EUR, tad atvieglojumu varētu piemērot pilnā apmērā, t.i., 52,50 EUR.