Ar saimniecisko darbību nesaistītus izdevumus vērtē ne tikai atbilstoši juridiskajai formai, bet arī darījuma ekonomiskajai būtībai, atgādina Valsts ieņēmumu dienests informatīvajā materiālā “Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi”.