Atstāts negrozīts Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru Valsts ieņēmumu dienesta lēmums atzīts par prettiesisku, kā arī iestādei uzlikts pienākums atmaksāt pieteicējai pievienotās vērtības nodokli un atlīdzināt mantiskos zaudējumus, informē Senāts.