Valsts ieņēmumu dienests sagatavojis metodisko materiālu “Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošana reprezentatīvajiem automobiļiem ", kurā skaidrots, kā noteikt, vai transportlīdzeklis klasificējams kā reprezentatīvais automobilis.