Uzņēmēju, kuriem nepieciešams iznīcināt preci, piemērojot muitas procedūru ievešanas pārstrādei (ar papildprocedūras kodu “10N” Preču iznīcināšana), ērtībai izstrādāta jauna Automatizētās importa sistēmas funkcionalitāte, kas nodrošina informācijas par preču iznīcināšanu attēlošanu.