Valsts ieņēmumu dienests sagatavojis metodisko materiālu “Nodokļi no autoratlīdzības 2024.gadā", kurā atrodama informācija par autoratlīdzībām mantiniekiem. No mantiniekam izmaksātās autoratlīdzības autortiesību izmaksātājs gada laikā ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli 23% apmērā, nepiemērojot nosacītos izdevumus.