Valsts ieņēmumu dienests sagatavojis metodisko materiālu “Nodokļi no autoratlīdzības 2024.gadā", kurā norādīts, ka autoratlīdzības saņēmējs var reģistrēt saimniecisko darbību Valsts ieņēmumu dienestā, izvēloties vispārējo vai mikrouzņēmumu nodokļa maksāšanas režīmu.