Valsts ieņēmumu dienests sagatavojis metodisko materiālu “Nodokļi no autoratlīdzības 2024.gadā", kurā atrodama informācija par autoratlīdzībām, ko izmaksā kolektīvā pārvaldījuma organizācijas. Šādas autoratlīdzības izmaksātājs gada laikā ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli 20% apmērā un nosacītos izdevumus.