Ministru kabineta noteikumu Nr.404 “Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” 1.pielikumā noteikta pārskata par aprēķināto dabas resursu nodokli (DRN) veidlapa, informē Valsts ieņēmumu dienests.

Paskaidrojumi veidlapas aizpildīšanai paredz, ka pārskatā vienlaikus ar DRN objektu jānorāda arī nodokļa objekta kods.