Pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN likumā) pieņemti vairāki grozījumi, kas stājas spēkā ar 2022. gada 1. janvārī (atsevišķi grozījumi - ar 1. februāri). Grozījumi veikti saistībā ar depozīta sistēmas ieviešanu, precizēta kārtība, kādā notiek nodokļu maksātāju saziņa ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID). Izmiņas veiktas arī PVN grupu dalībnieku reģistrēšanas un izslēgšanas kārtībā. Plašāk - VID sagatavotajā informatīvajā materiālā.