Valsts ieņēmumu dienests sagatavojis metodisko materiālu “Ienākums no saistību samazināšanas vai dzēšanas”, kurā skaidrots, kuros gadījumos šos ienākumus apliek ar nodokli.

Vai jāmaksā IIN?

Ienākums no dzēstām vai samazinātām parāda, aizdevuma (kredīta) saistībām ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), izņemot atsevišķus gadījumus.

Persona gūst ienākumu no dzēstām vai samazinātām saistībām, ja aizdevējs dzēš vai samazina tās:

  • parādu par saņemtajiem pakalpojumiem, piemēram, par komunālajiem vai elektronisko sakaru pakalpojumiem;
  • patēriņa kredīta vai hipotekārā kredīta summu un citas saistības.

Personas ienākumu veido:

  • dzēstā vai samazinātā parāda, aizdevuma (kredīta) pamatsumma;
  • kredīta procenti.

No gūtā ienākuma IIN aprēķina un samaksā persona, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

Ar IIN neapliek ienākumu, kas gūts tādu aizdevuma (kredīta) saistību dzēšanas rezultātā, kuras nav izpildītas 2008.gada ekonomiskās lejupslīdes dēļ, ja tās vienpusēji dzēstas Kredītiestāžu likumā paredzētajos gadījumos, kārtībā un termiņā.