Turpinot darbu pie muitas informācijas sistēmu pilnveidošanas, lai atvieglotu muitas klientiem darbu, uzlabotu lietojamību un dokumentu iesniegšanu, 2024.gada 3.jūnijā tika ieviesta jauna Automatizētās eksporta sistēmas (AES) un Tranzīta kontroles sistēmas 2 (TKS2) versija, informē Valsts ieņēmumu dienests.

AES veiktās tehniskās izmaiņas ievērojami atvieglos eksporta deklarācijas sagatavošanu, jo sistēma turpmāk nodrošinās šādas iespējas:

 • kopēt ievadītos datus par vienu vai vairākām precēm;
 • pievienot dokumentus visām precēm vienlaicīgi;
 • automātiski aprēķināt preču statisko vērtību;
 • automātiski aprēķināt un attēlot deklarācijā kopējo neto svaru.

Eksporta deklarācijas izdruka ir papildināta ar pārvadājuma dokumentu datu grupu un preces bruto svaru.

Tāpat jaunajā AES versijā ir iestrādātas papildu datu pārbaudes, lai mazinātu iespēju kļūdīties:

 • noteikta “Deklarētāja” un “Eksportētāja” valsts piederības pārbaude atbilstoši Eiropas Savienības (ES) Muitas kodeksam, lai pārliecinātos, vai tā ir ES reģistrēta persona;
 • datu ievades obligātuma pārbaudes atbilstoši Latvijas valsts nacionālām prasībām, lai nebūtu iespēja atstāt tukšus datu laukus, kuriem jābūt aizpildītiem;
 • atbilstošu procedūru un iepriekšējo procedūru kombināciju pārbaude, lai nebūtu iespējams norādīt neloģiskas kombinācijas;
 • papildināts “Galamērķa valsts” klasifikators, lai nevarētu norādīt eksporta procedūras nosacījumiem neatbilstošu galamērķa valsti.

TKS2 turpmāk nodrošinās šādas darbības:

 • preces vērtības valūtas klasifikatora nomaiņa pret Eiropas Centrālās Bankas klasifikatoru precē un galvojuma formā;
 • iespēja kopēt ievadītos datus par preci vai vairākām precēm;
 • iespēja kopēt ierašanās paziņojumu, lai vienlaicīgi varētu to iesniegt vairākiem saņēmējiem;
 • deklarācijā reģistrēto neatbilstību izdruka, kurā tiek attēlotas tikai tās vērtības, kurās ir neatbilstības;
 • eksporta deklarācijas datu pārņemšanu uz tranzīta deklarāciju (funkcionalitāte vēl tiek pilnveidota);
 • deklarācijā pievienotas divas jaunas sadaļas “Nosūtītāja muitas iestāde” un “Galamērķa muitas iestāde”, kur tiks attēlota informācija par kontroles darbībām, rezultātiem, kā arī nākamajām piemērotajām procedūrām un neatbilstībām galamērķa muitas iestādē;
 • meklēšana pēc preču atrašanās vietām vienkāršotajā procedūrā noformētām deklarācijām,meklēšana pēc laukos “Nosūtīšanas transportlīdzekļa identifikācijas numurs”, “Robežas šķērsotāja aktīvā transportlīdzekļa identifikācijas numurs” uzrādītā transporta līdzekļa identitātes numura vai tā daļas.

Lai iespējami operatīvi varētu noformēt eksporta vai tranzīta deklarāciju gadījumos, kad Uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas numura dati nav pieejami, jaunajā AES un TKS 2 versijā ir iestrādāts tehnisks risinājums citu ES dalībvalstu reģistrēto datu izsaukšanai, deklarācijas noformēšanas laikā.