Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis metodisko materiālu “Nodokļi no jūrnieku, kuri nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, ienākumiem”, kurā skaidrots, kā jāpiemēro iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) šādiem ienākumiem.

Par mēnesi, kurā cilvēks ir nodarbināts uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, minētā cilvēka (jūrnieka) ienākumi, par kuriem maksājams algas nodoklis, ir uz darba attiecību pamata gūtā ienākuma daļa šādā apmērā:

  • virsniekiem – Ministru kabineta (MK) noteikto 2,5 mēnešu minimālo darba algu apmērā (2023.gadā – 1550 eiro, 2024.gadā – 1750 eiro);
  • pārējam personālam – MK noteikto 1,5 mēnešu minimālo darba algu apmērā (2023.gadā – 930 eiro, 2024.gadā – 1050 eiro).

Mēneša minimālā darba alga 2023.gadā – 620 eiro, 2024.gadā – 700 eiro.  

Ja jūrnieku nodarbina darba devējs, kurš ir Latvijas Republikas rezidents un kura pienākums ir ieturēt IIN izmaksas vietā, un personai nerodas pienākums piemaksāt IIN saistībā ar progresīvās likmes vai gada diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu, personai gada ienākumu deklarācija obligāti nav jāiesniedz.

Savukārt, ja jūrnieku  nodarbina darba devējs, kurš nav Latvijas Republikas rezidents un kura pienākums nav ieturēt IIN izmaksas vietā, jūrniekam līdz nākamā gada 1.jūnijam, bet, ja gada ienākumi pārsniedz 78 100 eiro, no 1.aprīļa līdz 1.jūlijam, VID jāiesniedz gada ienākumu deklarācija.

Ienākumam piemēro progresīvo IIN likmi:

  • 20% – gada ienākumam līdz 20 004 eiro;
  • 23% – gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 20 004 eiro, bet nepārsniedz 78 100 eiro;
  • 31% - gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 78 100 eiro.