No 2024.gada 1.jūlija tiks ieviesta Automatizētās importa sistēmas jauna versija saskaņā ar izmaiņām Eiropas Savienības normatīvajos aktos, informē Valsts ieņēmumu dienests.

Stājušās spēkā izmaiņas regulas 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes regulu 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, B pielikumā un Īstenošanas regulas 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus regulā 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, B pielikumā.

Tās paredz, ka turpmāk, noformējot muitas procedūru 71 “Uzglabāšanas muitas noliktavā procedūras piemērošana precēm”, laukā “Preces kods” (datu elements 18 09 000 000) būs jānorāda 10 zīmju preces kods, līdzšinējo 8 zīmju vietā.