Veicinot dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu un vides piesārņojuma ierobežošanu, pieņemti grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā, kas stājas spēkā 2024.gada 1.janvārī.