Līdz ar izmaiņām Ministru kabineta noteikumos Nr.333 “Zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju saraksts” papildināts zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju saraksts.