Saskaņā ar Īstenošanas regulas 2023/1773, ar ko nosaka noteikumus par to, kā piemērot regulu 2023/956 saistībā ar ziņošanas pienākumiem attiecībā uz oglekļa ievedkorekcijas mehānismu pārejas laikā, 8.pantu, oglekļa ievedkorekcijas mehānisma (OIM) ceturkšņa atskaite jeb ziņojums jāsniedz mēneša laikā pēc ceturkšņa beigām, kurā tikušas importētas – laistas brīvā apgrozībā Eiropas Savienībā  trešo valstu izcelsmes OIM preces, informē Valsts ieņēmumu dienests.