2024.gada 1.jūlijā stājās spēkā regula 2024/1829, ar kuru groza regulu 2021/2283, ar ko konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem atver autonomas Eiropas Savienības (ES) tarifu kvotas un nosaka to pārvaldību. Šīs regulas pielikums aizstāj regulas 2021/2283, ar ko konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem atver autonomas ES tarifu kvotas un nosaka to pārvaldību, un atceļ regulu 1388/2013, pielikumu.

Ar regulu 2024/1829 no 2024.gada 1.jūlija tiek atvērtas jaunas tarifu kvotas (ar nodokļa likmi 0 %) atbilstošiem šo ražojumu daudzumiem:

 • 092544, KN kods 2933 99 80 23, tebukonazols (ISO) (CAS RN 107534-96-3) ar tīrību 95 masas % vai lielāku, apjoms – 75 tonnas;
 • 092545, KN kods ex 2922 29 00 63, aklonifēns (ISO) (CAS RN 74070-46-5) ar tīrību 97 masas % vai lielāku, apjoms – 2 000 tonnas;
 • 2546, KN kods ex 2933 39 99 46, fluopikolīds (ISO) (CAS RN 239110-15-7) ar tīrību 97 masas % vai lielāku, apjoms – 125 tonnas;
 • 2547, KN kods ex 2933 69 80 13, metribuzīns (ISO) (CAS RN 21087-64-9) ar tīrību 93 masas % vai lielāku, apjoms – 112 500 kg;
 • 2548, KN kods ex 2934 99 90, flufenacets (ISO) (CAS RN 142459-58-3) ar tīrību 95 masas % vai lielāku, apjoms – 450 tonnas;
 • 2549, KN kods ex 2934 99 90 16, difenokonazols (ISO) (CAS RN 119446-68-3), apjoms 500 tonnas;
 • 2550, KN kods ex 2926 90 70 31, lambda-cihalotrīns (ISO) (CAS RN 91465-08-6) ar tīrību 97 masas % vai lielāku, apjoms – 1 100 tonnas;
 • 2551, KN kods ex 2905 29 90 40, prop-2-īn-1-ols (CAS RN 107-19-7) ar tīrību 99 masas % vai lielāku, apjoms – 75 tonnas;
 • 2552, KN kods ex 8482 99 00 70, separatoru vīrišķās un sievišķās daļas, kas izgatavotas no plakana velmēta tērauda; ar diametru 14,5 milimetri vai vairāk, bet ne vairāk kā 420 milimetri; vīrišķā daļa ietver kniedes; sievišķā daļa ietver atveres, izmanto dziļo rievu lodīšu gultņu ražošanā, apjoms – 610 500 kilogrami;
 • 2553, KN kods ex 8482 99 00 80, perforēti dažāda diametra separatori, kas izgatavoti no plakana velmēta tērauda; ar stiepes izturību 270 megapaskāli vai lielāku, konisko rullīšu gultņu ražošanai, apjoms – 4 000 000 gabali;
 • 2554, KN kods ex 8505 11 10 74, ex 8505 11 90 74 un ex 8505 19 90 74, tādi no ferīta, kobalta, samārija vai citiem retzemju metāliem vai minēto metālu sakausējuma izgatavoti izstrādājumi plakanu stieņu, izliektu stieņu, ceturtdaļuzmavu vai trapeces formā, arī izliekti, ar noapaļotiem stūriem vai ieslīpām malām (pārklāti vai nepārklāti ar polimēru veidnējumu; arī pārklāti vai pasivēti virsmas apstrādes rezultātā; ar garumu 5 milimetri vai lielāks, bet ne lielāks kā 60 milimetri, platumu – 5 milimetri vai lielāks, bet ne lielāks kā 40 milimetri, biezumu – 3 milimetri vai lielāks, bet ne lielāks kā 15 milimetri), kurus pēc magnetizēšanas paredzēts izmantot par pastāvīgiem magnētiem, apjoms – 230 tonnas;
 • 2555, KN ex 8505 11 10, izstrādājumi no neodīma sakausējuma vai samārija sakausējuma (arī pārklāti vai pasivēti virsmas apstrādes rezultātā; pārklāti vai nepārklāti ar cinku; ar taisnstūrveida formu; ar garumu – 13,8 milimetri vai lielāks, bet ne lielāks kā 45,2 milimetri, platumu – 7,8 milimetri vai lielāks, bet ne lielāks kā 25,2 milimetri, augstumu – 1,3 milimetri vai lielāks, bet ne lielāks kā 4,7 milimetri), kurus pēc magnetizēšanas paredzēts izmantot par pastāvīgiem magnētiem, apjoms – 175 tonnas;
 • 2556, KN ex 8505 11 10 77, izstrādājums no neodīma sakausējuma, izliektā taisnstūrveida formā, ar pārklājumu vai bez tā, ar virsmas apstrādi vai bez tās (platums – 9,1 milimetri vai lielāks, bet ne lielāks kā 10,5 milimetri, garums – 20 milimetri vai lielāks, bet ne lielāks kā 30,1 milimetri), kuru pēc magnetizēšanas paredzēts izmantot par pastāvīgu magnētu, apjoms – 25 tonnas;
 • 2557, KN ex 8482 99 00 60, iekšējie vai ārējie gredzeni no tērauda, nerūdīti vai neslīpēti, ārējais gredzens ar iekšējo/iekšējiem velšanās celiņu/celiņiem, iekšējais gredzens ar ārējo/ārējiem velšanās celiņu/celiņiem, ar ārējo diametru 14 milimetri vai lielāku, bet ne lielāku kā 77 milimetri iekšējam gredzenam; 26 milimetri vai lielāku, bet ne lielāku kā 101 milimetri ārējam gredzenam, izmantošanai gultņu ražošanā, apjoms – 1 000 gabali.

Šīm tarifu kvotām ir ieviests bloķēšanas periods no 2024.gada 1.jūlija līdz 2024.gada 12.jūlijam.

Ar regulu noteikts, ka tiek palielināts apjoms tarifa kvotai ar kārtas numuru 092568 (KN ex 3824 99 96 91 – maisījums granulu veidā, kas pēc masas satur ­– 49% vai vairāk, bet ne vairāk kā 50% bis[3-(trietoksisilil)propil] polisulfīdu (CAS RN 211519-85-6) un 50% vai vairāk, bet ne vairāk kā 51% melnā oglekļa (CAS RN 1333-86-4), un no kura caur sietu ar 0,60 milimetru acojumu izsijājas 75% masas vai vairāk, bet caur sietu ar 0,25 milimetru acojumu izsijājas ne vairāk kā 10% (ko nosaka ar ASTM D1511 metodi), nosakot kvotu 2 100 tonnu apmērā. 

Tiek slēgtas kvotas ar kārtas numuru 092763 (KN 8501 40 20 65 un KN 8501 40 80 60 – maiņstrāvas vienfāzes elektromotors, ar komutatoru vai bez tā) un 092924 (KN 8501 31 00 80 – elektronisks aktuators) un atvērtas jaunas kvotas ar kārtas numuriem:

 • 2559, KN ex 8501 40 20 70 un ex 8501 40 80 70, maiņstrāvas vienfāzes elektromotors, ar komutatoru vai bez tā (ar nominālo jaudu 180 vati vai lielāku; ar ieejas jaudu 150 vati vai lielāku, bet ne lielāku kā 2700 vati; ar ārējo diametru 44,8 milimetri vai lielāku, bet ne lielāku kā 135,2 milimetriem; ar nominālo griešanās ātrumu, kas pārsniedz 10 000 apgriezienus/minūtē, bet nepārsniedz 50 000  apgriezienus/minūtē; ir vai nav aprīkots ar gaisa iesūkšanas ventilatoru; ar mehānisku ierīci (minizobratu, skrūvēm, reduktora slēgumu u. c.) vai bez tās uz vārpstas), izmantošanai sadzīves tehnikas ierīcēs, apjoms – 1 000 000 gabali;
 • 2560, KN ex 8501 31 00 85, jaudas pārvades ierīce turbokompresoru izejas jaudas kontrolei, kas sastāv no līdzstrāvas motora, kura jauda ir mazāka par 600 vati; izmantošanai ar barošanas spriegumu 8 volti vai lielāku, bet ne lielāku kā 48 volti; kam ir savienojums ar motoru (spraudsavienojums);ar pozīcijas sensoru vai bez tā; ar integrētu vadības elektroniku un energoelektroniku vai bez tās; ar atsperes mehānismu sviras pārstatīšanai vai bez tā; iebūvēta korpusā, ar reduktoru un sviru, kas piestiprināti pie motora piedziņas vārpstas, vai iebūvēta korpusā, ar vītni, kas integrēta motora rotorā, lai nodrošinātu integrētā kontroles stieņa lineāru kustību, apjoms – 325 000 gabali.

Tiek slēgta kvota ar kārtas numuru 092857 (KN 8482 99 00 60 – iekšējie vai ārējie gredzeni no tērauda, nerūdīti vai neslīpēti, ārējais gredzens ar iekšējo/iekšējiem velšanās celiņu/celiņiem, iekšējais gredzens ar ārējo/ārējiem velšanās celiņu/celiņiem, ar ārējo diametru – 14 milimetri vai lielāku, bet ne lielāku kā 77 milimetri iekšējam gredzenam vai 26 milimetri vai lielāku, bet ne lielāku kā 101 milimetrs ārējam gredzenam, izmantošanai gultņu ražošanā).