Papildināts to personu loks, par kurām nav jāveic minimālās obligātās iemaksas, pagarināts minimālo iemaksu un pārrēķinu veikšanas termiņš, kā arī precizēta iemaksu administrēšanas kārtība, pieņemot š.g. 26.oktobrī grozījumus likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (likums par VSA). Grozījumi stāsies spēkā 2024.gada 1.janvārī, dažām normām nosakot atsevišķus spēkā stāšanās un piemērošanas termiņus, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Minimālo obligāto iemaksu veikšana

Sākot ar 2024.gada 1.janvāri, minimālās obligātās iemaksas neveic ne tikai par notiesāto, kas nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā, bet arī par apcietināto personu, kura nodarbināta, atrodoties izmeklēšanas cietumā (izolatorā). To personu loks, par kurām nav jāveic minimālās obligātās iemaksas, papildināts ar personu (bērnu) līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti. 

Pagarināts termiņš, kādā pašnodarbinātajam ir pienākums veikt minimālās obligātās iemaksas par iepriekšējo kalendāra gadu, – līdz 23.oktobrim. 

No trim uz septiņiem mēnešiem (pēc kalendāra gada beigām) pagarināts termiņš, kurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) pārrēķina minimālās obligātās iemaksas, ņemot vērā minimālo obligāto iemaksu objektu gadam. Darba devējs un pašnodarbinātais par iepriekšējā gada laikā pārmaksātajām minimālajām obligātajām iemaksām saņems informāciju Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā katru gadu pēc 21.jūlija. 

Noteikta veicamo minimālo obligāto iemaksu minimālā summa, līdz kādai VSAA par šīm iemaksām neziņo VID. Sākot ar 2024.gada 1.janvāri, ja darba devējam vai pašnodarbinātajam par ceturksni aprēķināto vai par taksācijas gadu pārrēķināto minimālo obligāto iemaksu kopējais apmērs nepārsniedz 5 eiro, VSAA par šīm iemaksām VID var neziņot.