Atbilstoši likuma "Par nodokļiem un nodevām" (likuma par NN) 1.panta 18. punktam, saistītas personas ir divas vai vairākas fiziskās vai juridiskās personas vai ar līgumu saistīta šādu personu grupa, vai šādu personu vai grupas pārstāvji, ja izpildās vismaz viens no šajā likumā noteiktajiem apstākļiem, informē Valsts ieņēmumu dienests.