Turpmāk arī kredītiestāžu un kapitālsabiedrību, kurām anulēta kreditēšanas licence, klienti saņems hipotekārā kredīta procentu kompensāciju, to paredz grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (PTAL), kas pieņemti 2024.gada 30.maijā, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Ar grozījumiem PTAL papildināts hipotekārā kredīta ņēmēju aizsardzības nodevas  maksātāju loks, nosakot, ka pienākums maksāt nodevu ir maksātājam, kuram ir uzsākts maksātnespējas process vai likvidācija (arī pašlikvidācija).

Līdz grozījumiem PTAL kredītiestādēm un kapitālsabiedrībām, kurām anulēta patērētāju kreditēšanas licence, nebija detalizēti atrunāta nodevas maksāšanas kārtība. Tādējādi minēto kredītiestāžu un kapitālsabiedrību klientiem, turpinot atmaksāt kredītus un kredīta procentus ar paaugstinātu EURIBOR procentu likmi, nebija tiesību saņemt hipotekārā kredīta procentu kompensāciju.

Grozījumi novērš nevienlīdzīgu attieksmi pret maksātnespējīgo un likvidējamo kredītiestāžu klientiem, kā arī veicina tiesiskuma un taisnīguma principu ievērošanu, nodrošinot vienlīdzīgas tiesības visiem hipotekāro kredītu ņēmējiem neatkarīgi kredīta izsniedzēja statusa.

Likuma pārejas noteikumi papildināti ar 45.punktu, kurā nodevas maksātājiem, kam ir uzsākts maksātnespējas process vai likvidācija (arī pašlikvidācija) un kuri līdz grozījumu spēkā stāšanās dienai VID nav iesnieguši deklarāciju un iemaksājuši nodevas summu valsts pamatbudžetā speciāli šim nolūkam izveidotajā ieņēmumu kontā, ir paredzēti šādi nosacījumi:

  • kārtība, kādā iesniedzama VID nodevas deklarācija;
  • nodevas samaksas termiņš;
  • kārtība, kādā sniedz PTAL noteikto informāciju par katru atbilstīgo hipotekārā kredīta ņēmēju.