Lai nodrošinātu tādu konkrētu lauksaimniecības un rūpniecības ražojumu pietiekamu un nepārtrauktu piegādi, kuri netiek ražoti Eiropas Savienībā (ES), un tādējādi izvairītos no traucējumiem minēto ražojumu tirgū, no 2024.gada 1.janvāra stājās spēkā regula 2023/2890, ar kuru groza regulu 2021/2278, ar ko konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem aptur regulas 952/2013 56.panta 2.punkta c) apakšpunktā minēto kopējā muitas tarifa nodokļu piemērošanu, informē Valsts ieņēmumu dienests. 

Šīs regulas pielikums aizstāj regulas 2021/2278 pielikumu, un tajā uzskaitītos ražojumus ar pazeminātām vai nulles nodokļa likmēm, neierobežojot to daudzumus, ES var importēt no 2024.gada 1.janvāra.