Tiem Latvijas reģistrētiem pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājiem, kuri ir maksājuši PVN Šveicē, taču viņu pastāvīgā dzīvesvieta, saimnieciskās darbības vieta vai pastāvīgā pārstāvniecība atrodas Latvijā, ievērojot noteiktus nosacījumus, ir iespēja saņemt atpakaļ samaksāto PVN summu, informē Valsts ieņēmumu dienests.

Lai to saņemtu, Latvijas reģistrētam PVN maksātājam ir jāapliecina Šveices Federālajai nodokļu administrācijai, ka tas savu saimniecisko darbību ir veicis Latvijā un Latvijā tam ir arī pastāvīgā dzīvesvieta vai pastāvīgā pārstāvniecība.